شهر زلزله زده، کشور سیاست زده ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۷