«هر کارگاه، یک تیم ورزشی» ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۷